Anbieterkennzeichnung nach §5 TMG

Klaus Gritsteinwerk GmbH & Co. KG

Buchenstraße 7
32257 Bünde
Deutschland/ Germany

Tel.: +49 (0)523 9969-0
Fax: +49 (0) 5223 8123
eMail: info@klaus-gritsteinwerk.de

 

Geschäftsführer: Peter Klaus
Register: HRA4442 AG Bad Oeynhausen
USt. ID: DE124329482

Kommanditgesellschaft:
Klaus Gritsteinwerk Verwaltungs-GmbH
Register: HRB4442 AG Bad Oeyenhausen

Projekt i realizacja:

ZASTRZEŻENIE

1. Treść oferty online

Autor zastrzega sobie prawo nie odpowiadać za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczonych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materiału lub niematerialny charakter spowodowanych przez użycie lub użycia informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, o ile autor nie jest zamierzone lub rażące zaniedbanie jest obecna. Wszystkie oferty są bezpłatne i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, zmiany lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub stałego wypowiedzenia publikacji.

2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ( „linki”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, byłoby zobowiązanie w przypadku tylko w życie, w którym autor zdaje sobie sprawę z treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione , Aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści. Autor wyraźnie oświadcza, że ​​w czasie łączenia połączonych stron nie było treści niezgodnych z prawem. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd oraz na zawartość linkowanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie oddziela się od całej zawartości wszystkich połączonych stron, które zostały zmienione po ustawieniu łącza. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odnośników znajdujących się w witrynie internetowej oraz zagranicznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach dyskusyjnych dostarczonych przez autora. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich informacji tylko dostawcą miejscu, do którego odniesienie nie był tym, który został powiązany z tych stron.

3. Prawo autorskie i prawo o znakowaniu

Autor stara się przestrzegać praw autorskich grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, aby wykorzystać swoje własne grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów do wykorzystania lub do korzystania nielicencjonowane grafiki, plików dźwiękowych, plików wideo i tekstów. Wszystko w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione marki i znaki towarowe są przepisy obowiązującego prawa znaków towarowych oraz praw własności właściciela praw autorskich. Samo nazewnictwo znaku towarowego nie prowadzi do wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora pozostają wyłącznie autorom stron. Powielanie lub użycie takiej grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4.Ważność prawna niniejszego oświadczenia

Niniejsze zastrzeżenie należy traktować jako część oferty internetowej, od której odesłano tę stronę. Jeśli sekcje lub poszczególne określenia tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części nie pozostają bez wpływu na ten fakt.